Om oss

omossAdmmit leverer et system og bistand på virksomhetsprosesser som skal sikre at små og store bedrifter kan øke fokus på kvalitetsoppfølging og få mer tid til sine kunder.

Er du lei av manuelle timelister/oppsummering av timelister, utarbeiding av timegrunnlag mot kunde, manglende oversikt over ferie- og permisjonsønsker, avviksmeldinger som ikke kommer inn og manglende timeoversikt (timer, tilgjengelighetstid, overtid, mm) overfor arbeidstilsyn. Ta kontakt med Admmit.

Med høy kompetanse, god forståelse på drift og fokus på kundetilpasning ønsker vi å gjøre våre kunder bedre. Vi skal sørge for at bedriften får mer tid til å jobbe med kvalitetssikring og sine kunder.
Vi vet hvor viktig det er med kvalitet i alle ledd i en bedrift og hvor vanskelig det er å holde fokus på dette i en travel hverdag. Ved å bruke vårt system får den ansatte og ledelsen en mye bedre oversikt som gir nåtidsinformasjon: timer mot lønn, timer mot kunde, materiellkontroll (med avvikshandtering), materielloversikt (hvem har hva), kartoversikt over kjøretøy/materiell, elektronisk HMSK-system (avvik, egenmeldinger, ferie- og permisjon.

Admmit gir løsningene og informasjonen bedriften trenger for å kunne holde fokus på kvalitetsarbeid, som igjen sikrer fornøyde kunder.