Løsningen som effektiviserer transport og entreprenørbransjen

film Admmit er en løsning som effektiviserer datahåndtering og minimerer bruken av forskjellige systemer.

Systemet er for transport og entreprenørbransjen og effektiviserer arbeidet for daglig leder og avdelingsleder, sørger for at sjåfører / ansatte registrerer timene sine og at lønnsutbetalingene blir korrekte.

Løsningen gir også god oversikt over kjøretøy, og danner grunnlag for ekstern fakturering av kunde.

Jeg vil vite mer om løsningen