Løsningen

Presentasjonsfilm for AdmMit AdmMit effektiviserer datahåndtering og minimerer bruken av forskjellige systemer.

Systemet er laget for transport- og entreprenørbransjen, av ledere og brukere fra bransjen. AdmMit forenkler arbeidsdagen for daglig leder, avdelingsleder og øvrig administrasjon. I tillegg er det enkelt for brukerne som skal registrere sine data.

Vårt mål er at alle skal få kontroll på sitt, og at bedriften kan bruke spart tid på sine kunder og kvalitetssikring.

Jeg vil vite mer om løsningen

Noen av våre kunder