Løsningen som effektiviserer transport og entreprenørbransjen

film AdmMit er et styringssystem som effektiviserer datahåndtering og minimerer bruken av forskjellige systemer.

Systemet er laget for transport- og entreprenørbransjen, og effektiviserer arbeidet for daglig leder, avdelingsleder og øvrig administrasjon. Dermed har man kontroll over at sjåfører / ansatte registrerer timene sine og at lønnsutbetalingene blir korrekte.

Løsningen gir også god oversikt over kjøretøy, og danner grunnlag for ekstern fakturering av kunde.

Jeg vil vite mer om løsningen