Integrasjoner

Integrasjon lønnssystemer
Mindre manuelt arbeid i forbindelse med lønnskjøring og fraværsrapportering.
Lønnsgrunnlaget ferdigstilles i AdmMit og eksporteres for import til lønnssystem.

Integrasjoner regnskapsystemer (fakturering)
Direkte overføring av fakturalinjer til regnskapssystem, inkludert vedlegg og bilag.
Det er også mulig å hente rapporter rett fra regnskapsprogram, og vise dette i AdmMit.

Integrasjon kjøretøy og hengere
Systemet kobler seg på servere til leverandører og henter krypterte DDD-filer som er lastet ned fra kjøretøy.
AdmMits egenutviklede analysemotor går gjennom alle filer og avdekker eventuelle brudd.
De samme dataene kan også benyttes til timeføring, som sikrer nøyaktig samsvar mellom skriver og førte timer.

Posisjon på kjøretøy kan vises i AdmMit, vi samler forskjellige merker/leverandører i samme kart.

Andre integrasjoner
Alle kunder får hentet inn kjøretøydata fra Statens Vegvesen via API, som oppdaterer EU-kontroller og opplysninger.
For ordremodulkunder er det laget integrasjoner til flere vektleverandører, slik kan man hente veiesedler og knytte dem til kjøresedler i AdmMit.

Noen av våre kunder