AdmMit Aktiv

På vegne av AdmMit legger vi ut litt informasjon om AdmMit Aktiv, vårt nye program hvor det kan søkes om midler som bygger oppunder et aktivt og levende lokalsamfunn i Sandeid/Ilsvåg.
Gjennom AdmMit Aktiv ønsker vi å bidra til:

 • å skape aktiviteter og lokalt samhold
 • gode og trygge møteplasser
 • støtte opp om allmennyttige formål

Dette kan eksempelvis være tilskudd til bygging eller vedlikehold av lekeplasser, aktivitets- eller treningsapparater, gapahuk, benker, turstier og turer som er åpne for alle.
Søknaden bør inneholde følgende:

 • Hvem søker, og hvem skal utføre
 • Hva er prosjektet, og hvordan det kan bidra positivt til lokalmiljøet
 • Når er det tenkt gjennomført
 • Hvor mye søkes det om, og totalkostnad på prosjektet

Organisasjoner og lag kan søke.

Løpende søknadsfrist
Totalsum pr år er kr 200 000,-.

Vi håper på mange gode forslag.

Søknadsskjema

*Påkrevde felter

Søknaden gjelder

Kategori *
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 50 MB, Max. files: 3.
  Last opp eventuelle vedlegg som er relevante for søknaden

  Noen av våre kunder