AdmMit Aktiv


 

AdmMit Aktiv er vårt nye program hvor det kan søkes om midler som bygger oppunder et aktivt og levende lokalsamfunn i Sandeid/Ilsvåg.

Gjennom AdmMit Aktiv ønsker vi å bidra til:

 • skape aktiviteter og lokalt samhold
 • gode og trygge møteplasser
 • støtte opp om allmennyttige formål

Eksempler kan være tilskudd til bygging eller vedlikehold av lekeplasser, aktivitets- eller treningsapparater, gapahuk, benker, turstier og turer som er åpne for alle.

Her er noen eksempler på hva vi har støttet tidligere:

Badeplass i Sandeid, akebakke på Fjellstøl, Vindafjord Hagelag, NMK Vikedal, kulturtavleprosjekt og FAU Sandeid

Badeplass i Sandeid AdmMit sponsor Akebakke på Fjellstøl AdmMit sponsor Vindafjord Hagelag AdmMit sponsor NMK Vikedal AdmMit sponsor

Søknaden bør inneholde følgende:

 • Hvem søker, og hvem skal utføre
 • Hva er prosjektet, og hvordan det kan bidra positivt til lokalmiljøet
 • Når er det tenkt gjennomført
 • Hvor mye søkes det om, og totalkostnad på prosjektet

Organisasjoner og lag kan søke.

Løpende søknadsfrist
Totalsum pr år er kr 200 000,-.

Vi håper på mange gode forslag.

Søknadsskjema

*Påkrevde felter

Søknaden gjelder

Kategori *
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 50 MB, Max. files: 3.
  Last opp eventuelle vedlegg som er relevante for søknaden
  Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

  Noen av våre kunder