AdmMit er modulbasert og kan derfor tilpasses dine behov!

Timer og Lønn

Timeføring direkte fra skriver! Med AdmMit er det mulig for de ansatte å generere timeføringer basert på aktiviteter fra fartsskriver.

Dette sikrer samsvar mellom fartsskriver og førte timer - enklere og riktigere blir det ikke!
Timeføring med timesammenligning Ansatte kan raskt og effektivt registrere timer via mobiltelefon, nettbrett eller PC med data fra skriver. Ledelsen får fortløpende oversikt over timer ført mot lønn og kunder.

Med Timesammenligning kan både ansatt og ledelse enkelt avstemme førte timer mot aktiviteter registrert i fartsskriver.

Dersom det brukes skift med timer, kan forhåndsdefinerte timer ligge klar i den ansattes timeføring. Den ansatte godkjenner eller redigerer i timeføringsbildet.
Timegrunnlag og arbeidstid Administrasjonen har til enhver tid full oversikt over ansatte og medgåtte arbeidstimer, fordelt på ordinær tid, pause og tilgjengelighetstid.

Leder kan fortløpende vurdere timer fordelt på overtid, kunder, oppdrag/prosjekter osv. Dersom en ansatt ikke har registrert timer kan man enkelt sende purring elektronisk.

Etter kontroll og godkjenning kan lønn eksporteres direkte inn i lønnssystem. Se våre integrasjoner for mer informasjon.

Systemet gir også automatisk oversikt/rapporter som viser arbeidstid, tilgjengelighetstid og overtid i forhold til gjeldende regler i arbeidsmiljøloven og forskrifter, for hver ansatt.
Ansattoversikt All nødvendig informasjon kan registreres på hver ansatt; kurs, sertifikater, førerkort, pårørende m.m.

Både ansatte og ledelse får varslinger om utløp på sertifikater i god tid før utløp.
Materielloversikt Alle tekniske og administrative data registreres på hvert kjøretøy/materiell. Her kan en også knytte til ulike dokumenter og utløpstyper.

Administrasjonen får varslinger på alle typer utløp, som f.eks EU-kontroll, ADR, serviceavtale m.m.

HMSK

HMSK består av skjema og dokumenter, og er tilrettelagt for å kunne grupperes og kategoriseres. Systemet kan brukes for å tilfredsstille krav i forhold til lover og forskrifter, og settes opp i samråd med hver bedrift ut fra deres behov.

Skjema Ingen flere håndskrevne lapper - systemet har funksjonalitet for elektronisk utfylling av skjema. Typiske skjema kan være avvik, egenmelding eller ferie- og permisjonssøknad.

Med dette kan bedriften effektivt dokumentere avvik som blir oppdaget, eller på en effektiv måte få god oversikt over ferie og fravær.

En kan også direkte legge inn bilder tatt med mobiltelefon/nettbrett slik at disse blir lagret på en sikker måte i systemet og gjort tilgjengelig for andre brukere.
Dokumenter Nødvendige dokumenter, som f.eks personalhåndbok kan lastes opp. Disse er kun lesbare og skal ikke fylles ut av ansatte.

Kart

Kart- og sporingsmodulen gir deg oversikt over kjøretøy av alle merker i ett og samme bilde. En kan kjøre sporing av kjøretøy tilbake i tid (som gir posisjon og tidspunkt). Videre kan informasjon om hvem som er sjåfør med kjøre- og hviletid/arbeidstid, gps-posisjon, med mer hentes frem. Tjenesten krever abonnement på eksternt flåtestyringssystem.

Ukeplan

Med ukeplan kan en planlegge ressursbruk av personell og materiell - så langt frem i tid som ønsket. Den ansatte har egen ukeplan og ledelsen har ukeplan over alt personell og materiell i selskapet. Dette gjør at en til enhver tid har oversikt og kontroll på utnyttelsen av personell og materiell, og lettere kan planlegge effektiv bruk av ressursene i selskapet. Man kan legge informasjon og dokumenter til hvert skift - som da er tilgjengelig elektronisk både for leder og ansatt når de trenger det. Dersom det brukes skift med timer, blir den ansattes timer automatisk overført til den ansattes timeføring. Det eneste den ansatte behøver å gjøre, er å godkjenne timene i timeføringsbildet.

Kjøre- og hviletid og arbeidstidsmodul

AdmMit analyserer både kjøre- og hviletid og arbeidstid i forhold til gjeldende regelverk - alt på ett sted. Varsling ved brudd - rapportering til/fra sjåfør skjer elektronisk. Nedlasting av filer skjer gjennom kjøretøyets flåtesystem (krever abonnement), eller ved opplasting av filer fra eksternt nedlastningsverktøy. Med AdmMit kan du kontrollere at regelverket blir fulgt!

Ordre

Planlegg oppdrag Erstatter føring av kjørelister på papir. Med ordremodulen kan du legge inn grunnpriser, prosjektpriser eller kundepriser og få ut et ferdig priset fakturagrunnlag. Registrer din ordre og tildel oppdraget til dine ansatte fra en praktisk kalender.


Utfør oppdrag Registrer oppdragsdetaljer og kjørelinjer på farten, med enkel sending av kvittering til kunde når oppdraget er utført.
Integrasjon med regnskapsprogrammer Integrasjoner for direkte overføring av fakturagrunnlag til Visma Business, 24SevenOffice, Azets, Duett og Tripletex. Vi har også forskjellige eksport-fil varianter til disse og andre systemer, se oversikt over integrasjoner eller spør oss!

Regnskapsrapport

Regnskapsrapport gir online tilgang til selskapets egne regnskapstall, fordelt på avdelinger og prosjekter. Man har alltid ferske tall å styre etter, og kan drille seg ned fra total/selskapsoversikt og helt ned til kontonivå og visning av selve grunnlag/bilag. I kombinasjon med andre moduler fra AdmMit, gir dette full oversikt over virksomheten, når som helst og hvor som helst!

Annen funksjonalitet

Inn- og utsjekk Inn- og utsjekk av bil, henger og eventuelt utstyr som brukes gir ledelsen full oversikt over hvem som bruker hva.
Sjekkliste tilpasset hvert kjøretøy/materielltype fylles ut for hver innsjekking. Eventuelle avvik meldes direkte ved inn- eller utsjekk, ved utfylling av tekst eller vedlagt bilde.
Meldinger Meldingstjeneste internt mellom alle som er registrert i systemet, også med funksjon for vedlegg.
Min side - ansatte Full oversikt over egne timelister (gjeldende og arkiv), skjema (avvik mm), sertifikater, relevante dokumenter (ansettelseskontrakt mm), dokumentlogg (med tidspunkt for lesing), ukeplan, pårørende og mulighet for å endre passord/bilde.

Noen av våre kunder