AdmMit er modulbasert og kan derfor tilpasses dine behov!

TIMER, LØNN OG FAKTURA

Timeføring De ansatte kan raskt og effektivt registrere timene sine via mobiltelefon, nettbrett eller pc. Det kan også registreres avvik i forhold automatisk registrerte timer (tekst og bilde).

Ledelsen får fortløpende oversikt over timer ført mot lønn og kunder.

Modul ukeplan: med ukeplan kan en planlegge ressursbruk av personell og materiell langt frem i tid (ubegrenset). Gir den ansatte (sine ukeplaner) og ledelsen (alle ukeplaner over personell og materiell) full oversikt til enhver tid.
Brukes skift med timer blir den ansattes timer automatisk overført til den ansattes timeregistreringsbilde. Det eneste som da trengs å gjøre av den ansatte er å godkjenne timene, som gjøres i timeføringsbildet.
Timegrunnlag Administrasjonen vil til enhver tid ha full oversikt over den enkelte ansatte og antall medgåtte arbeidstimer fordelt på ordinære timer, tilgjengelighetstimer og pauser. Samt fordelingen på fordelt på oppdrag/prosjekter, anlegg og kunder. Kan fortløpende vurdere timer på overtid, kunder, anlegg, oppdrag/prosjekter osv. Dersom en ansatt ikke har registrert timer vil en enkelt kunne sende en purring elektronisk. Etter kontroll og godkjenning eksporteres lønnen direkte inn i lønnssystemet.

Systemet gir også automatisk oversikt/rapporter som viser arbeidstid, tilgjengelighetstid og overtid i forhold til gjeldene regler i arbeidsmiljøloven og gjeldende forskrifter, for hver ansatt.
Fakturagrunnlag Fakturagrunnlag blir automatisk beregnet ut i fra timer registrert på kunde/prosjekt, sortert etter ønsket tidsperiode. Timer mot kunde godkjennes i samme bilde/prosess i timegrunnlag, som ved godkjenning av lønnstimer. Sikrer samsvar/avstemming mellom timer til lønn og kunde. Grunnlaget kan overstyres om ønskelig.

HMSK

HMSK består av skjema og dokumenter, og sikrer et system i henhold til lov og forskrifter. Systemet er tilrettelagt for å kunne gruppere/kategorisere disse ut i fra den enkelte kundes behov.

Skjema Systemet har funksjonalitet for elektronisk utfylling av skjema. Typiske skjema kan være avvik, egenmelding eller ferie- og permisjonssøknad. Med dette kan du effektivt dokumentere avvik som blir oppdaget, eller på en effektiv måte få god oversikt over ferie og fravær. En kan også direkte legge inn bilder tatt med mobiltelefon/nettbrett slik at disse blir lagret på en sikker måte i systemet og gjort tilgjengelig for andre brukere.
Dokumenter Det er mulighet for å laste opp nødvendige dokumenter. Disse vil kun være lesbare og skal ikke fylles ut.

Kart

Kart- og sporingsmodulen gir deg oversikt over alle kjøretøy i et og samme bilde. En kan kjøre sporing av kjøretøy tilbake i tid (som gir posisjon og tidspunkt). Videre kan en få frem informasjon om hvem som er sjåfør med kjøre- og hviletid/arbeidstid, gps-posisjon, drivstofforbruk, feilmeldinger på kjøretøy, temperaturlogg fra enhet mm i kartet. (krever abonnement på eksternt flåtestyringssystem)

Ukeplanlegger

Med ukeplan kan en planlegge ressursbruk av personell og materiell langt frem i tid (ubegrenset). Gir den ansatte (sin ukeplan) og ledelsen (ukeplan over all personell og materiell i selskapet) full oversikt til enhver tid. Gjør at en til enhver tid har oversikt (kontroll) på utnyttelsen av personell og materiell, og lettere kan planlegg effektivt bruk av ressursene i selskapet. Kan legge informasjon og dokumenter til hvert skift som er tilgjengelig elektronisk både for leder og ansatt når de trenger det. Brukes skift med timer blir den ansattes timer automatisk overført til den ansattes timeregistreringsbilde. Det eneste som da trengs å gjøre av den ansatte er å godkjenne timene, som gjøres i timeføringsbildet.

Kjøre- og hviletid og arbeidstidsmodul

AdmMit gir deg full oversikt over kjøre- og hviletid og arbeidstid for alle ansatte, på en plass. Automatisk varsling ved brudd og rapportering til/fra sjåfør skjer elektronisk. Nedlasting av filer skjer gjennom kjøretøyets flåtesystem (krever abonnement), eller ved opplasting av filer fra ekstern nedlastingsverktøy. AdmMit analyserer både kjøre og hviletid og arbeidstidsoversikt i forhold til gjeldende regelverk. Du knytter de ansatte til riktig arbeidstidsregelverk, og har dermed full oversikt over overtid og samlet arbeidstid pr uke, måned eller år. Systemet oppretter rapporter som kan sendes ut fra AdmMit direkte til sjåførens smarttelefon eller nettbrett. Med AdmMit har du kontroll på at regelverket blir fulgt!

Regnskapsrapporter

I AdmMit får du totaloversikt og økonomistyring på nett, alltid tilgjengelig, med online tallgrunnlag, samt både totaloversikt og detaljoversikt. Med regnskapsrapporten har du online tilgang til regnskapstallene for selskapet, avdelinger og prosjekter. Det vil si at du hele tiden har ferske tall å styre etter, og du har muligheten til å drille deg ned fra total/selskapsoversikt, avdelingsoversikt, prosjektoversikt og helt ned til kontonivå og visning av selve grunnlag/bilag. I tillegg har du fritt valg av sammenligningsmåned. Du får altså full oversikt på din virksomhet når som helst og hvor som helst. AdmMit regnskapsrapport gjør deg i stand til å drive økonomistyring mye tidligere og tettere enn før!

Annen funksjonalitet

Sjekk inn Her sjekker en inn bil, henger og eventuelt utstyr som en bruker. Gir ledelsen full oversikt over hvem som har hva utstyr. Sjekkliste tilpasset hver bil/materielltype fylles ut for hver innsjekking. Avvik meldes direkte, med utfylling tekst eller bilde.
Meldinger Meldingstjeneste internt mellom alle som er registrert i systemet, også med vedleggs funksjon
Min side På min side har du full oversikt over dine timelister (gjeldende og arkiv), skjema (avvik mm), sertifikater, dokumenter (ansettelseskontrakt mm), dokumentlogg (med tidspunkt for lesing), ukeplan, pårørende og mulighet for å endre passord/bilde.