AdmMit er modulbasert og kan derfor tilpasses dine behov!

TIMER, LØNN OG FAKTURA

Timeføring Ansatte kan raskt og effektivt registrere timer via mobiltelefon, nettbrett eller PC med data fra skriver.

Ledelsen får fortløpende oversikt over timer ført mot lønn og kunder. Ved hjelp av Timesammenligning kan man kontrollere om det er samsvar mellom førte timer og timer fra sjåførkort/fartsskriver.

Dersom det brukes skift med timer, blir den ansattes timer automatisk overført til den ansattes timeføring. Det eneste den ansatte behøver å gjøre, er å godkjenne timene i timeføringsbildet.

AdmMit har lønnseksport til de fleste lønnssystemer. Vi har en god struktur i bunn på lønnsartene og kan løse det meste fra det helt enkle til det komplekse.
Timegrunnlag Administrasjonen vil til enhver tid ha full oversikt over hver enkelt ansatt og antall medgåtte arbeidstimer fordelt på ordinære timer, tilgjengelighetstimer og pauser. Leder kan fortløpende vurdere timer fordelt på overtid, kunder, anlegg, oppdrag/prosjekter osv.

Dersom en ansatt ikke har registrert timer vil en enkelt kunne sende en purring elektronisk. Etter kontroll og godkjenning eksporteres lønnen direkte inn i lønnssystemet.

Systemet gir også automatisk oversikt/rapporter som viser arbeidstid, tilgjengelighetstid og overtid i forhold til gjeldene regler i arbeidsmiljøloven og gjeldende forskrifter, for hver ansatt.
Fakturagrunnlag Fakturagrunnlag blir beregnet fra timer registrert på kunde/prosjekt, sortert etter ønsket tidsperiode.

Timer mot kunde godkjennes i samme bilde/prosess i timegrunnlag, som ved godkjenning av lønnstimer. Dette sikrer samsvar/avstemming mellom timer til lønn og kunde. Grunnlaget kan overstyres om ønskelig.
Ansatte Administrasjonen kan legge inn all nødvendig informasjon på hver enkelt ansatt i AdmMit; kurs, sertifikater, førerkort, pårørende m.m. Både den ansatte og ledelsen får varslinger om utløp på f.eks. sertifikater og kurs i god tid før utløp
Materiell I materielloversikten kan en legge inn alle tekniske og administrative data på hvert enkelt kjøretøy/materiell. Her kan en også knytte til ulike dokumenter og utløpstyper. Administrasjonen får varslinger på alle typer utløp, som f.eks EU-kontroll, ADR, serviceavtale m.m.

HMSK

HMSK består av skjema og dokumenter, og er tilrettelagt for å kunne grupperes og kategoriseres. Systemet kan brukes for å tilfredsstille krav i forhold til lover og forskrifter, og settes opp i samråd med hver bedrift ut fra deres behov.

Skjema
Ingen flere håndskrevne lapper - systemet har funksjonalitet for elektronisk utfylling av skjema. Typiske skjema kan være avvik, egenmelding eller ferie- og permisjonssøknad.

Med dette kan bedriften effektivt dokumentere avvik som blir oppdaget, eller på en effektiv måte få god oversikt over ferie og fravær.

En kan også direkte legge inn bilder tatt med mobiltelefon/nettbrett slik at disse blir lagret på en sikker måte i systemet og gjort tilgjengelig for andre brukere.
Dokumenter
Nødvendige dokumenter, som f.eks personalhåndbok kan lastes opp. Disse er kun lesbare og skal ikke fylles ut av ansatte.

Kart

Kart- og sporingsmodulen gir deg oversikt over kjøretøy av alle merker i ett og samme bilde. En kan kjøre sporing av kjøretøy tilbake i tid (som gir posisjon og tidspunkt). Videre kan informasjon om hvem som er sjåfør med kjøre- og hviletid/arbeidstid, gps-posisjon, med mer hentes frem. Tjenesten krever abonnement på eksternt flåtestyringssystem.

Ukeplan

Med ukeplan kan en planlegge ressursbruk av personell og materiell - så langt frem i tid som ønsket. Den ansatte har egen ukeplan og ledelsen har ukeplan over alt personell og materiell i selskapet. Dette gjør at en til enhver tid har oversikt og kontroll på utnyttelsen av personell og materiell, og lettere kan planlegge effektiv bruk av ressursene i selskapet. Man kan legge informasjon og dokumenter til hvert skift - som da er tilgjengelig elektronisk både for leder og ansatt når de trenger det. Dersom det brukes skift med timer, blir den ansattes timer automatisk overført til den ansattes timeføring. Det eneste den ansatte behøver å gjøre, er å godkjenne timene i timeføringsbildet.

Kjøre- og hviletid og arbeidstidsmodul

AdmMit analyserer både kjøre- og hviletid og arbeidstid i forhold til gjeldende regelverk - alt på ett sted. Automatisk varsling ved brudd - rapportering til/fra sjåfør skjer elektronisk. Nedlasting av filer skjer gjennom kjøretøyets flåtesystem (krever abonnement), eller ved opplasting av filer fra eksternt nedlastningsverktøy. De ansatte knyttes til riktig arbeidstidsregel, og man har full oversikt på overtid og samlet arbeidstid pr uke, måned eller år. Med AdmMit kan du kontrollere at regelverket blir fulgt!

Ordre

Planlegg oppdrag Erstatter føring av kjørelister på papir. Med ordremodulen kan du legge inn grunnpriser, prosjektpriser eller kundepriser og få ut et ferdig priset fakturagrunnlag. Registrer din ordre og tildel oppdraget til dine ansatte fra en praktisk kalender.


Utfør oppdrag Registrer oppdragsdetaljer og kjørelinjer på farten, med enkel sending av kvittering til kunde når oppdraget er utført.
Integrasjon med regnskapsprogrammer Integrasjoner for overføring av fakturagrunnlag til Visma Business, 24SevenOffice, Azets (samt Tripletex fra våren 2021).

Regnskapsrapport

Regnskapsrapport gir online tilgang til selskapets egne regnskapstall, fordelt på avdelinger og prosjekter. Man har alltid ferske tall å styre etter, og kan drille seg ned fra total/selskapsoversikt og helt ned til kontonivå og visning av selve grunnlag/bilag. I kombinasjon med andre moduler fra AdmMit, gir dette full oversikt over virksomheten, når som helst og hvor som helst!

Annen funksjonalitet

Inn- og utsjekk Inn- og utsjekk av bil, henger og eventuelt utstyr som brukes gir ledelsen full oversikt over hvem som bruker hva.
Sjekkliste tilpasset hvert kjøretøy/materielltype fylles ut for hver innsjekking. Eventuelle avvik meldes direkte ved inn- eller utsjekk, ved utfylling av tekst eller vedlagt bilde.
Meldinger Meldingstjeneste internt mellom alle som er registrert i systemet, også med funksjon for vedlegg.
Min side - ansatte Full oversikt over egne timelister (gjeldende og arkiv), skjema (avvik mm), sertifikater, relevante dokumenter (ansettelseskontrakt mm), dokumentlogg (med tidspunkt for lesing), ukeplan, pårørende og mulighet for å endre passord/bilde.

Kunder av AdmMit