Nortemp opplever økt effektivitet og kontroll med AdmMit

Trafikkleder Øyvind Tveit og Daglig leder Atle Lunde, fra Nortemp Spedisjon AS

Trafikkleder Øyvind Tveit og Daglig leder Atle Lunde, fra Nortemp Spedisjon AS

Nortemp 
Siden oppstarten i 2007 har Nortemp markert seg som en viktig aktør innen kjøle- og frysetransport. I dag disponerer de en flåte på rundt 100 termobiler som kjører i Sør-Norge, og 35 vogntog/lastebiler som kjører lokalt i Rogaland. Øyvind Tveit, trafikkleder hos Nortemp, forteller at selskapet transporterer hovedsakelig matvarer og har biler som kan håndtere både kjøle- og frysevarer samtidig. Vår hovedvirksomhet er i Sør-Norge med oppdrag mellom Stavanger, Bergen og Oslo.

Når vi har blitt så store og har sjåfører over hele landet, ser vi et økende behov for å få kontroll over ansatte og materiell. Vi har aldri hatt bedre kontroll enn det vi har nå, og vi har vært borti flere systemer, sier Øyvind Tveit om overgangen til styringsverktøyet AdmMit.

Det merkes at timeføringen er mer presis, nå får vi fullstendig oversikt på kjøring, annet arbeid, tilgjengelighetstid og pauser pr ansatt og pr dag. Det trekkes også frem at systemet gir en helhet i styringen når all informasjonen er samlet på ett sted.

Trafikkleder Øyvind Tveit fra Nortemp


Effektiv styring med AdmMit
Styringsverktøyet er modulbasert og tilpasses hver enkelt bedrift, hvor Nortemp bruker AdmMit som et HMS, HR og kjøre- og hviletid system.

  • Fordelene er flere, timer er mer presist, vi får oversikt over kjøre- og hviletid, sjåførene har tilgang til HMS systemet digitalt, mindre papirarbeid, kontroll over kompetanse og kontrakter. Vi får nå en helhetsfølelse og med alt i ett system blir det også lettere å vedlikeholde.
  • Oppfølgingsmulighetene med utløpsdatoer på eksempelvis EU kontroller og sertifikater er nyttig, og vi som kjører på ferskvare med krav om vasking av materiell, kan vi dokumentere at prosedyrer og HMS blir fulgt overfor våre kunder.
  • Annen fordel er at det oversiktlig og enkelt å hente frem gamle sjåfører, hvor all informasjon ligger lagret og en kan hente frem gammel historikk og data. Vi kan også drive tettere oppfølging av avvik og kan sende ut viktig informasjon via AdmMit.

 

 

Tilsynsdokumentasjon og kontroll

Nortemp ble nylig ilagt tilsyn, og er fornøyde med dokumentasjonen som ble lagt frem gjennom styringsverktøyet AdmMit. Vi opplever spesielt timeføringene å være mye mer presise enn før, spesielt i forhold til arbeidstid, pauser og tilgjengelighetstid, forteller Øyvind. Nå er all informasjon samlet på samme sted, og vi kan dokumentere nødvendig opplæring og at viktige prosedyrer blir fulgt.

  • Samarbeidet med AdmMit oppleves som nært. Det har vært god responstid, og vi får hjelp til det som blir etterspurt. Det er også mulig å hente ut rapporter på det meste.
  • Gjennom analysen til AdmMit får vi også opp brudd og kan administrere disse i systemet. Dette gir oss tettere kontroll og muligheten til å følge opp ansatte samtidig som vi dokumenterer forbedringsarbeidet.
  • Sjåførene våre er også fornøyde og ser det som en fordel å føre timene sine med data direkte fra sjåførkortet, med tilgang til interne dokumenter som prosedyrer, arbeidsregler og muligheten til å søke fri på samme sted.

 

AdmMit tilby tilpassede digitale løsninger til enhver bedrift med personell og materiell
AdmMit er et digitalt styringsverktøy som tilpasses hver enkelt bedrift. Med løsninger for timeføring, HMSK, kjøre- og hviletid, planleggingsverktøy for uker og ordre, dokumentasjon og mye mer.

Vi har integrasjoner for uthenting av DDD-filer, posisjon og kjøretøydata mot flere kjøretøyportaler. I tillegg kan du overføre data direkte fra AdmMit til flere lønnssystemer.

Har du lyst på mer informasjon eller bestille en gratis demo?

Ta kontakt!

Noen av våre kunder